ב״ה
Shavuot at Chabad!
Join us for Shavuot at Chabad Lubavitch Jewish Center

June 4 - 6, 2022

Service Schedule
 

Shabbat Night // June 4

Candle lighting time: after  9:15pm

Sunday // June 5

Morning Services: 9:30am
10 Commandments reading: 10:30am
Shavuot Family Celebration: 10:30am
Click here to RSVP
Candle lighting time: after 9:15pm
 

Monday // June 6

Morning Services: 9:30am
Yizkor Memorial Service: 10:30am

Yom Tov Ends: 9:16pm